De meeste Amerikanen omgaan met depressie in stilte, zegt CDC

Het rapport, getiteld "Depression in the US Household Population, 2009-2012", toont aan dat depressie het meest voorkomt bij vrouwen van 40 tot 59 jaar. In feite vond de CDC dat vrouwen van alle leeftijden vaker depressief waren, met iets minder dan een op de tien vrouwen meldt matige tot ernstige symptomen. Ondertussen zei slechts ongeveer een op de twintig mannen dat ze te maken hadden met een bepaald niveau van depressie.

De CDC zegt dat leeftijd ook een belangrijke factor speelt, waarbij de snelheid van depressie toeneemt naarmate mensen op middelbare leeftijd zijn. Interessant is dat mannen en vrouwen ouder dan 60 jaar de neiging hadden om lagere niveaus van depressie te hebben.

Terwijl ras zelden in depressiviteitscijfers werd meegewogen, zegt de CDC dat inkomensniveaus een belangrijke factor zijn bij het bepalen wie depressief wordt. Concreet zegt het rapport dat mensen onder de armoedegrens 2, 5 keer meer kans hadden om depressief te worden dan mensen op of boven de lijn.

Het rapport gaat ook in op de impact van depressie. Het bleek dat ongeveer 90 procent van alle mensen die met een ernstige depressie te maken hebben, toegaven dat het hun werk, thuis of sociaal leven beïnvloedde.

De meest zorgwekkende bevinding van het rapport kan zijn dat slechts 35 procent van de mensen met een ernstige depressie - of ongeveer één op de drie - de afgelopen twaalf maanden behandeling voor de aandoening heeft opgezocht. Die mensen die leden aan een milde of matige depressie waren nog minder geneigd om hulp te zoeken, zo vond het rapport.