Naar conclusies springen: 6 manieren waarop perceptie onze levens beïnvloedt

Volgens Wikipedia is perceptie "de organisatie, identificatie en interpretatie van sensorische informatie om de omgeving te vertegenwoordigen en te begrijpen". Perceptie is hoe we interpreteren wat er buiten onszelf gebeurt. Het zijn de conclusies waar we naar toe springen wanneer we gebeurtenissen, omstandigheden en de presentatie of het gedrag van anderen proberen te analyseren.

Perceptie omvat het verwerken van sensorische input uit de omgeving en die informatie vervolgens assimileren met iemands eigen verwachtingen en kennis. Het hele proces gebeurt op een onbewust niveau zonder dat iemand zich realiseert dat het gebeurt. Hier zijn zes manieren waarop perceptie ons beïnvloedt ...

1. Pas op voor de eerste vertoningen

Eerste indrukken kunnen een blijvende impact hebben die moeilijk te schudden is. Dit heeft te maken met een fenomeen dat het halo-effect wordt genoemd, waarbij iemands aanvankelijke positieve perceptie in één ding in de toekomst doorwerkt naar soortgelijke positieve percepties, al dan niet gerechtvaardigd. Het omgekeerde is ook waar.

Als een negatieve eerste indruk wordt gemaakt, wordt het moeilijk om deze te vervangen door een positieve. Helaas vervormt het halo-effect de realiteit. Deze verkeerde indrukken zijn de redenen waarom oplichters zoveel slachtoffers voor de gek kunnen houden en waarom onschuldige mensen soms ten onrechte worden beschuldigd van misdaden die ze niet hebben gepleegd.

2. Sterotypes kunnen de waarneming negatief beïnvloeden

Onze percepties worden beïnvloed door een complexe reeks factoren. Ze kunnen bijvoorbeeld labels bevatten die we aan anderen toewijzen op basis van leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, sociale status en religie.

Deze stereotypen zijn misschien in de kinderjaren geleerd en kunnen moeilijk te overwinnen zijn. Ze leiden tot onnauwkeurige en ongegronde aannames zonder een grondige beoordeling van het bewijsmateriaal.

3. Selectieve perceptie

Selectieve waarneming of tunnelvisie treedt op wanneer slechts een paar feiten uw hoofdfocus worden terwijl u tegelijkertijd alle andere negeert of minimaliseert. Dit gebeurt vaak wanneer iemand een probleem probeert op te lossen.

Ze zien maar één oplossing en kunnen daardoor niet alleen andere oplossingen minimaliseren of negeren. Echter, de negatieve gevolgen van degene die ze hebben gekozen. Dit kan rampzalige resultaten hebben.

4. De zelfvervullende voorspelling

Dit gebeurt wanneer we interne verwachtingen hebben en vervolgens onbewust onze omgeving opzetten om ze te vervullen. Dit kunnen positieve of negatieve verwachtingen zijn die onze interacties met mensen rechtstreeks beïnvloeden.

Als iemand bijvoorbeeld zichzelf als een mislukking beschouwt, dan zullen ze misschien niet veel moeite doen om een ​​taak met succes af te ronden of er een te kiezen die complex en nieuw is. Wanneer ze falen gebruiken ze hun falen om hun negatieve perceptie van zichzelf te versterken.

5. Bevestiging vooroordeel

Bevestigingsbias is de neiging om te interpreteren en te zoeken naar bewijs om uw eigen overtuigingen te bevestigen, zelfs in het geval van tegenstrijdige informatie. Het gaat om een ​​systemische fout van inductief redeneren waarvan het effect wordt versterkt in emotioneel geladen situaties. Mensen zullen informatie op een vooringenomen manier interpreteren om hun eigen conclusies te ondersteunen.

Bij gelegenheid zal attitudepolarisatie optreden als gevolg van iemands eigen vooringenomen zoektocht, interpretatie en herinnering van bewijsmateriaal in het gezicht van extreme meningsverschillen tussen mensen. Een andere manier waarop mensen hun eigen vooroordeel bevestigen, is door een valse associatie tussen twee gebeurtenissen waar te nemen (illusoire correlatie).

6. Verankeringseffect

Het verankeringseffect is onze neiging om slechts een paar beperkte dingen te contrasteren en te vergelijken. Vervolgens fixeren we op een enkele waarde of nummer dat we vervolgens gebruiken als de benchmark om te vergelijken met al het andere.

Als we bijvoorbeeld een paar designer-jeans zien die regelmatig op $ 400 wordt geprijsd en die met 50 procent worden verlaagd, hebben we de neiging om ons te concentreren op de waarde, niet op de werkelijke prijs. Marketingstrategen profiteren vaak van het verankeringseffect bij het prijzen en verkopen van producten.