Infographic: Wereldprematurity-dag

Wereld Prematurity Day is gemarkeerd op 17 november 2016. Volgens de National Premmie Foundation (NPF) heeft deze internationale campagne tot doel mensen bewust te maken van vroeggeboorte en hoe wereldwijd ongeveer 15 miljoen vroeggeboorten voorkomen.

Organisaties zoals de NPF werken eraan het grote publiek voor te lichten over deze wijdverspreide, maar nog onbekende kwestie, waaronder de risico's van vroeggeboorte, de gezondheidsuitdagingen voor te vroeg geboren baby's en de kwetsbaarheden die bestaan ​​voor premature of premature pasgeborenen en hun gezinnen. Help de NPF alstublieft door deze infographic te delen, die uitleg geeft over de mondiale tol van vroeggeboorte ...