6 Tekenen en symptomen van psychologisch trauma

Als gevolg van het ervaren van een traumatische gebeurtenis, of deze nu eenmaal of herhaaldelijk voorkomt, kan de psyche beschadigd raken. Deze schade, bekend als psychologisch trauma, kan meteen aan het licht komen of kan enkele weken of jaren duren.

Psychologisch trauma kan worden veroorzaakt door blootstelling aan zaken als geweld en misbruik, voertuigongevallen, natuurrampen en oorlog, maar Delta Medical Center zegt dat "elke gebeurtenis waardoor iemand zich alleen en overweldigd voelt, als traumatisch kan worden beschouwd." Dit komt omdat de details van de gebeurtenis zelf zijn niet wat bepaalt of het traumatisch is, "het is de subjectieve emotionele ervaring van een persoon van de gebeurtenis." Een dergelijke ervaring kan het cognitieve, gedrags-, fysieke en psychologische welzijn van een persoon beïnvloeden, en kan zich voordoen in de vorm van deze zes tekens en symptomen.

1. Schok, ontkenning of ongeloof

Shock, ontkenning of ongeloof behoren tot de meest voorkomende reacties op psychologisch trauma en treden vaak onmiddellijk na het evenement op. De getroffenen lijken misschien geschrokken en verward over hun omgeving. Als ze worden gesproken, kunnen ze moeite hebben om te reageren en kunnen ze in zichzelf verloren lijken tijdens het voeren van een gesprek.

Zodra deze eerste symptomen verdwijnen, kan de persoon gevoelloos of emotioneel afstandelijk worden wanneer hem wordt gevraagd om de traumatische gebeurtenis te bespreken, of om het onderwerp helemaal te vermijden. Deze ontkoppeling is een methode om met het trauma om te gaan en een indicatie dat de persoon hulp nodig heeft.

2. Agressie

Degenen die psychologisch trauma hebben opgelopen, zullen vaak agressie ervaren. In sommige gevallen kan het woede zijn ten opzichte van zichzelf als een gevolg van schuld, schaamte of persoonlijke schuld rond de gebeurtenis die hen heeft beïnvloed. In andere gevallen kunnen dergelijke gevoelens ervoor zorgen dat de persoon barsten van agressief gedrag ervaart ten opzichte van degenen om hen heen.

Naast agressie kan het getroffen individu verwante symptomen van psychologisch trauma vertonen, zoals prikkelbaarheid en frequente stemmingswisselingen. Hoewel het verleidelijk kan zijn om te reageren op dergelijk gedrag, zegt Reconnect Integrative Trauma Treatment Centers dat het 'belangrijk is om te erkennen dat deze persoon geen schuldige is', omdat hun uitbarstingen vaak 'een schreeuw om hulp' zijn.

3. Problemen met slapen

Na het ervaren van een traumatische gebeurtenis, kan een persoon verstoringen ervaren in zijn normale slaappatroon. Deze kunnen slapeloosheid-moeite bevatten om in slaap te vallen of te blijven slapen-nachtmerries of nachtmerries, soms van het evenement zelf.

Als u regelmatig wordt ervaren, kan onvoldoende of onvoldoende uitputting gevoelens van uitputting en vermoeidheid veroorzaken die kunnen bijdragen aan verwarring of concentratiestoornissen.

4. Angst

Het ervaren van psychologisch trauma veroorzaakt vaak dat mensen angst ontwikkelen. Het kan worden veroorzaakt door gedachten of visuele beelden van de gebeurtenis die uit het niets ontstaan, en kan leiden tot overweldigende angst en paniekaanvallen.

Om dergelijke reacties te voorkomen, kan het getroffen individu actief activiteiten of plaatsen vermijden die herinneringen aan het evenement opleveren. Cascade Behavioral Health zegt dat deze angst ook de extreme alertheid kan veroorzaken, waarbij het getroffen individu "altijd op zoek is naar waarschuwingen voor mogelijk gevaar".

5. Dissociatie

Dissociatie, het loslaten van emoties van gebeurtenissen, is een ander veel voorkomend teken van psychologisch trauma. In de afgelopen decennia hebben MRI- en CT-scans aangetoond dat dit gebeurt omdat trauma de hersenen zowel structureel als functioneel kan veranderen.

Deze veranderingen in de hersenen kunnen geheugenverlies veroorzaken, evenals ontkoppeling of terugtrekking van anderen. Een dergelijk sociaal isolement kan op zijn beurt bijdragen aan gevoelens van verdriet, hopeloosheid en depressie.

6. Fysieke zorgen

Hoewel veel van de tekenen van psychologisch trauma emotioneel of gedragsmatig zijn, kan een dergelijke ervaring ook lichamelijke symptomen hebben. Klachten over pijntjes en kwalen komen vaak voor, evenals spierspanning.

Het getroffen individu kan ook behoorlijk gespannen en opgewonden zijn, waardoor ze gemakkelijk opschrikken. Samen met deze symptomen kan de persoon tachycardie ontwikkelen, een aandoening waarbij het hart sneller klopt dan normaal in rust.