Posttraumatische stressstoornis: oorzaken en coping-mechanismen

De meest voorkomende oorzaken van PTSS zijn oorlog, verkrachting, terrorisme, fysieke aanval en elke dreiging van de dood of ernstig letsel. De symptomen van PTSS hebben een zeer breed bereik en beginnen meestal binnen 3 maanden na de "stressor". Een stressor is de triggergebeurtenis die PTSS veroorzaakt, of de symptomen ervan veroorzaakt.

Milde symptomen zijn lichte angst, nachtmerries, vermijding van stressvolle gebeurtenissen en algemene malaise. Gemiddelde symptomen zijn sociale terugtrekking, depressie, milde flashbacks van de stressor en verslavingsproblemen. Ernstige symptomen zijn psychose, herbeleving van de gebeurtenissen en ook extreme fysieke symptomen, waaronder tijdelijke blindheid, doofheid, nerveuze teken en verlamming.

Een ander onderdeel van de posttraumatische stressstoornis is de schuld van de overlevende. Dit gebeurt wanneer de getroffen persoon niet gelooft dat ze het verdienen te hebben overleefd terwijl anderen zijn overleden.

Er zijn geen definitieve tests voor PTSS. Een arts zal de patiënt moeten afleggen bij examens over geestelijke gezondheid en lichamelijke gezondheid. Een gerelateerde ziekte, acute stressstoornis, lijkt veel op PTSS, maar de symptomen zijn minder dan 30 dagen aanwezig. PTSS-symptomen treden op gedurende meer dan 30 dagen.

Behandelingsopties voor PTSS beginnen met emotionele ondersteuning. Familie, vrienden of steungroepen helpen de patiënt om te gaan met de emotionele tol van hun stressor. Desensibilisatiebehandeling is zeer effectief gebleken voor PTSS. Dit houdt in het onthouden en herbeleven van de stresssituatie met professionals in de geestelijke gezondheidszorg in een veilige omgeving. Deze behandeling vindt langzaam plaats, over een aantal weken of maanden. Overuren moet de patiënt leren omgaan met de angstaanjagende herinneringen en de situatie beter verwerken.

Steungroepen zijn van vitaal belang voor een persoon met PTSS. Neem contact op met uw plaatselijke zorgverzekeraar voor informatie over steungroepen in uw regio.

Communicatie met uw zorgverzekeraar is het beste wat u kunt doen als u PTSS heeft. Drugs- en alcoholmisbruik zijn veel voorkomende complicaties voor PTSS. Suïcidale of moorddadige gedachten kunnen optreden bij PTSS. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of specialist in de geestelijke gezondheidszorg als u een van de volgende symptomen ervaart: depressie, overweldigd voelen, onvermogen om uw gedachten of gedrag onder controle te houden en als u eraan denkt uzelf of anderen schade te berokkenen.

Behandeling en herstel van PTSS is afhankelijk van eerlijk zijn met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en uw dierbaren. Zoek sociale steun en krijg onmiddellijk een behandeling als u symptomen ervaart.

Bronnen: PubMed Health, Canadian Mental Health Association