Farmaceutische firma bestrijdt Health Canada via Shutdown

Biolyse Pharma Corp. is gevestigd in St. Catherines, Ontario, op een klein eindje rijden van de Niagarawatervallen. Een van de belangrijkste producten is paclitaxel, een van de goedkopere geneesmiddelen voor intraveneuze chemotherapie. Paclitaxel wordt gebruikt om borst-, long- en gynaecologische kankers te bestrijden.

Volgens Health Canada, een overheidsdepartement, "leidde een inspectie van de activiteiten van Biolyse Pharma" in januari tot aanzienlijke bezorgdheid met betrekking tot aseptische productie, chemische tests, microbiologische testcontroles en documentatie. "De regering reageerde door de activiteiten van Biolyse Pharma in april te sluiten.

Maar Biolyse vecht nu tegen de actie, met plannen om de zaak in de nabije toekomst voor de rechter te brengen. Volgens de directeur van het bedrijf, Brigitte Kiecken, loopt het bedrijf nu het risico verschillende hoogwaardige contracten met groepsafnemers te verliezen. Kiecken zegt zelfs dat het mogelijk is dat Biolyse Pharma Corp. door de acties van Health Canada zijn zestig werknemers zou ontslaan.

Kiecken zegt dat de shutdown ook zou kunnen zorgen voor een prijsstijging van paclitaxel.

Maar Health Canada zegt dat deze laatste dreiging geen fundament heeft in de realiteit. Het overheidsagentschap zegt zelfs dat een ander bedrijf, Hospira, heeft beloofd tekorten te dekken die het gevolg zijn van de sluiting van Biolyse.

Interessant is dat Health Canada geen van de eerder door Biolyse Pharma Corp. verkochte paclitaxel heeft teruggeroepen.

"Gezien de cruciale rol van paclitaxel in kankertherapie, moest Health Canada alle factoren in overweging nemen, inclusief het risico voor patiënten van een mogelijke kortstondige verstoring van hun behandeling met paclitaxel", zei de afdeling in een recente verklaring. "Het ministerie heeft vastgesteld dat het product dat al op de markt is geen significant gezondheidsrisico inhoudt en nog steeds kan worden gebruikt."