10 risicofactoren voor beroerte

Beroerte is een belangrijke doodsoorzaak en invaliditeit in Noord-Amerika. Het is een medisch noodgeval. Onderzoekers schatten dat elk jaar ongeveer 500.000 Amerikanen een eerste beroerte hebben en ongeveer 20 procent sterft binnen 30 dagen. De twee soorten beroerte zijn ischemische beroerte en hemorragische beroerte. Het meest voorkomende type beroerte is ischemisch (85 procent) en treedt op wanneer de slagader die geoxygeneerd bloed aan de hersenen toedient geblokkeerd wordt door een bloedstolsel. Hemorragische beroertes doen zich voor wanneer een slagader in de hersenen bloed of breuken lekt, die hersencellen kunnen beschadigen door druk uit te oefenen.

Tien risicofactoren voor een beroerte zijn ...

1. Prior Stroke of Transient Ischemic Attack

Het hebben van een beroerte brengt een persoon met een verhoogd risico voor een andere, of terugkerende, beroerte. De National Stroke Association schat dat ten minste 25 tot 35 procent van de Amerikanen met een beroerte elk jaar een recidiverende beroerte zal hebben gedurende hun leven. Binnen 5 jaar na een eerste beroerte kan het risico op een recidiverende beroerte met meer dan 40 procent toenemen. Binnen 5 jaar na een beroerte, zal 24 procent van de vrouwen en 42 procent van de mannen een recidiverende beroerte ervaren.

Een voorbijgaande ischemische aanval, ook wel mini-beroerte genoemd, kan dezelfde symptomen hebben als een beroerte, maar de symptomen verdwijnen binnen enkele minuten tot uren (meestal minder dan 24 uur). Symptomen kunnen zijn: zwakte, problemen met spreken, problemen met het gezichtsvermogen, hoofdpijn en duizeligheid. TIA is een medisch noodgeval omdat het personen verhoogd voor een beroerte. Volgens de National Stroke Association zal 40 procent van de personen met een TIA een echte beroerte hebben. Bijna 50 procent van alle beroertes vindt plaats binnen een paar dagen na TIA.

2. Hypertensie

Hypertensie, ook bekend als hoge bloeddruk, is een belangrijke risicofactor voor een beroerte. Een artikel dat in Hypertension- rapporten wordt gepubliceerd, heeft invloed op ongeveer 43 miljoen mensen in de Verenigde Staten. Als een persoon ouder is dan 60 jaar, wordt hypertensie gedefinieerd als een bloeddruk hoger dan 150/90 mm Hg. Als een persoon jonger is dan 60 jaar, wordt hypertensie gedefinieerd als een bloeddruk hoger dan 140/90-mm Hg. Een artikel gepubliceerd in de Archives of Internal Medicine meldt dat minder dan 30 procent van de behandelde patiënten een bloeddruk lager dan 140/90-mm Hg hebben.

Hypertensie is de meest voorkomende en aanpasbare risicofactor voor een beroerte. De behandeling van hypertensie vermindert het risico op een beroerte. Een artikel gepubliceerd in Lancet meldt dat een verlaging van de diastolische bloeddruk van 5- tot 6-mm Hg het risico op een beroerte met 42 procent vermindert. De SYSTOLISCHE hypertensie in het ouderenprogramma (SHEP) -onderzoek toont aan dat behandeling van geïsoleerde systolische hypertensie bij ouderen het risico op beroerte met 36 procent vermindert.

3. Myocardinfarct

Myocardinfarct (MI), of een hartaanval, is een belangrijke risicofactor voor een beroerte. Het is direct gerelateerd aan en veroorzaakt door atherosclerose, dat is de verharding van slagaders met cholesterolachtige plaque. Een artikel gepubliceerd in Chest meldt dat de incidentie van ischemische beroerte ongeveer 1 tot 2 procent per jaar is na MI. Een Israëlische klinische studie concludeerde dat het risico op een beroerte het grootst is in de eerste maand na MI (31 procent).

Behandeling om beroerte na MI te voorkomen kan orale anticoagulantia (bloedverdunners) en bloedplaatjesaggregatieremmers omvatten. De orale anticoagulant warfarine (Coumadin) wordt aanbevolen bij personen na een MI met aanhoudende boezemfibrillatie, verminderde linker ventrikelfunctie of linker ventrikel bloedstolsel. Een studie uitgevoerd door het American College of Physicians meldde een afname van de beroerte na een MI van ongeveer 1 procent per jaar met warfarine. Een artikel gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine met dezelfde richtlijnen suggereerde dat aspirine, een antibloedplaatjesagens, het risico op beroerte na MI met ongeveer 30 procent vermindert.

4. Diabetes

Diabetes is een van de meest voorkomende diagnoses in de geneeskunde en is een gevestigde risicofactor voor een beroerte. Er zijn twee soorten diabetes type 1 en type 2. Bij type 1-diabetes produceert de pancreas geen insuline. Insuline is een hormoon dat de bloedsuikerspiegel verlaagt. Bij type 2-diabetes zijn de weefsels van het lichaam resistent tegen de werking van insuline. Beide soorten diabetes resulteren in hoge bloedglucosespiegels of hyperglycemie.

Diabetes wordt gediagnosticeerd wanneer het nuchtere bloedglucoseniveau gelijk is aan of groter is dan 126 mg / dl. Personen met diabetes zijn verhoogd voor ischemische beroerte. De American Diabetes Association (ADA) meldt dat mensen met diabetes 1, 5 maal sneller een beroerte hebben dan niet-diabetici. Diabetici hebben ook meer kans op hypertensie en hyperlipidemie (hoog cholesterol), wat het risico op een beroerte verder verhoogt. De Prospective Diabetes Study (UKPDS) uit het Verenigd Koninkrijk toonde een vermindering van 25 procent van de beroerte aan met intensievere bloedglucoseregulatie.

5. Atriale fibrillatie

Atriale fibrillatie (AF) is een hartritmestoornis (hartritmestoornis) die het risico op een beroerte verhoogt. Het beïnvloedt de bovenste kamers van het hart, of atria. In plaats van effectief te samentrekken, trilt de atria, waardoor het bloed kan samenklonteren en stollen. Als een stuk stolsel afbreekt, kan het de afsluiting van een slagader in de hersenen belemmeren en de bloedstroom stoppen. Het proces wordt ischemie genoemd. Als ischemie lang genoeg duurt, kan dit leiden tot necrose of de dood van cellen van de hersenen.

Een studie gepubliceerd in de Archives of Internal Medicine gesloten Mensen met AF hebben het dubbele aantal sterfgevallen dan mensen zonder AF. De Framingham Heart Study berekende het risico op een beroerte op 5 procent per jaar bij personen met niet-valvulaire AF. Een studie gepubliceerd in Chest vond dat personen met valvulaire AF een nog hogere kans (17 keer groter) hadden op een beroerte dan mensen zonder AF.

6. Hyperlipidemie

Hyperlipidemie, of verhoogde niveaus van cholesterol in het bloed, is een gevestigde risicofactor voor een beroerte. Cholesterol is een wasachtige, vetachtige substantie vervaardigd in de lever. Het wordt ook verkregen uit het voedsel dat we eten. Overtollig cholesterol in het bloed wikkelt zich af in de wanden van de bloedvaten. Hyperlipidemie verwijst specifiek naar verhoogde niveaus van totaal cholesterol en lipoproteïne met lage dichtheid (LDL). LDL wordt vaak "slechte cholesterol" genoemd vanwege zijn rol in de ontwikkeling van atherosclerose, wat kan leiden tot coronaire hartziekten en ischemische beroerte.

Statines zijn een klasse van medicatie die routinematig wordt gebruikt om hyperlipidemie te behandelen. Voorbeelden van statines zijn atorvastatine (Lipitor), rosuvastatine (Crestor), pravastatine (Pravachol), simvastatine (Zocor) en fluvastatine (Lescol). Een wetenschappelijke beoordeling gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (JAMA) concludeerde dat de behandeling van hyperlipidemie met statines een vermindering van 25 procent van het risico op fatale en niet-fatale beroerte opleverde. Bij personen met een hoog risico is het aanbevolen LDL-doel minder dan 100 mg / dl.

7. Carotid Artery Disease

Carotis-slagaderziekte is een belangrijke risicofactor voor een beroerte. De halsslagaders zijn belangrijke bloedvaten in de nek die bloed naar de hersenen, nek en het gezicht brengen. Er is een rechter halsslagader en een linker halsslagader. Stenose van de arteria carotis, of vernauwing van de halsslagader, is meestal te wijten aan atherosclerose (verharding van bloedvaten met cholesterolachtige plaque). Cholesterolplaque in de halsslagader kan fragmenteren en naar de hersenen reizen en een beroerte veroorzaken.

Het risico op een beroerte neemt toe met de mate van stenose van de halsslagader, die kan worden bepaald met behulp van cerebrale angiografie (röntgenfoto's van de halsslagaders na de injectie van contrast). In de Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Surgery (ACAS) studie hadden mannen met een asymptomatische halsslagaderstenose van 60 tot 99 procent een absolute reductie voor beroerte en overlijden van 66 procent bij behandeling met halsslagaderendarteriëctomie. Tijdens deze operatie opent een cardiovasculair chirurg de halsslagader en verwijdert de cholesterolplak.

8. Sigaretten roken

Onderzoekers hebben vastgesteld dat het roken van sigaretten een risicofactor is voor een beroerte. Het veroorzaakt directe schade aan het hart en de bloedvaten. De nicotine in sigaretten kan de bloeddruk (BP) aanzienlijk verhogen. Het koolmonoxide in sigarettenrook kan de hoeveelheid zuurstof die de weefsels van het lichaam bereikt, inclusief de hersenen, verminderen. Een studie gepubliceerd in het British Medical Journal ontdekte dat het risico op een beroerte 2 keer hoger is bij zware rokers in vergelijking met lichte rokers.

Blootstelling aan passief roken kan ook het cardiovasculaire systeem beschadigen en kan zelfs het risico van een niet-moker voor een beroerte verhogen. Het gebruik van orale anticonceptiva in combinatie met het roken van sigaretten verhoogt het risico op een beroerte aanzienlijk. Het is nooit te laat om te stoppen met roken. Een studie gepubliceerd in de huisartsenpraktijk vond dat eenmalig advies van een zorgverlener tijdens routinematige interacties een merkbare invloed had op het stoppen met roken. Een klinische studie gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (JAMA) meldt dat het verhoogde risico op een beroerte verdwijnt binnen 5 jaar na stoppen met roken.

9. Overmatige alcohol

Overmatig alcoholgebruik kan het risico op een beroerte verhogen. De Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie (CDC) melden dat een standaarddrankje gelijk is aan 14 gram pure alcohol. Deze hoeveelheid pure alcohol is te vinden in 12 ons bier (5-percentig alcoholgehalte), 8-ons moutvloeistof (7-percentig alcoholgehalte), 5-oz wijn (12-percentig alcoholgehalte), en 1, 5-ounces van 80-proof (40-procent alcoholgehalte) gedestilleerde sterke drank of sterke drank (gin, rum, wodka of whisky).

De Dietary Guidelines for Americans definieert matige, of verstandige, alcoholconsumptie met maximaal 1-drankje per dag voor vrouwen en maximaal 2-drinks per dag voor mannen. Een klinisch onderzoek uit Hawaï waarbij alcoholgebruik wordt gevonden, heeft een direct dosisafhankelijk effect op het risico op hemorragische beroerte. Een studie gepubliceerd in het New England Journal of Medicine stelt een J-vormige relatie voor tussen alcoholgebruik en ischemische beroerte, die verwijst naar een beschermend effect bij lichte of matige drinkers en een verhoogd risico op een beroerte bij zwaar alcoholgebruik.

10. Erfelijkheid

Erfelijkheid verwijst naar wanneer leden van een familie kenmerken doorgeven van de ene generatie naar de andere door genen. Een gen is de fundamentele fysieke en functionele eenheid van erfelijkheid. Genen, die zijn samengesteld uit DNA, geven instructies voor het maken van moleculen die eiwitten worden genoemd. Elk individu heeft twee exemplaren van elk gen, één geërfd van elke ouder. Het Human Genome Project schat dat mensen tussen de 20.000 en 25.000 genen hebben.

Iemands risico op een beroerte kan groter zijn als een ouder, grootouder, zus of broer een beroerte heeft gehad. Onderzoekers van de Universiteit van Boston ontdekten dat kinderen met ouders die een beroerte van 65 jaar of ouder hadden gehad, vaker een beroerte hadden. Bij het controleren op traditionele risicofactoren voor een beroerte (zoals hypertensie, diabetes, roken en een hartaanval) concludeerden de onderzoekers dat de deelnemers aan de studie een dubbele kans hadden op een beroerte op elke leeftijd en 4 keer het risico op een beroerte na 65 jaar leeftijd.