Psychosis: 6 Symptomen van een psychotische episode

De Nationale Alliantie voor Geestelijke Gezondheid kenmerkt psychose als "verstoringen van de gedachten en percepties van een persoon die het moeilijk maken voor hen om te herkennen wat echt is en wat niet." Het is geen ziekte op zich, maar eerder een symptoom van psychische stoornissen zoals schizofrenie en bipolaire stoornis.

Elk jaar ervaren ongeveer 100.000 Amerikanen een psychotische episode, die symptomen kan omvatten zoals het zien, horen of geloven van dingen die niet echt zijn of onregelmatige gedragingen of emoties vertonen. Als u zich zorgen maakt dat u of een geliefde mogelijk een psychose heeft, zijn de volgende zes algemene signalen waaraan u moet denken.

1. Wanen

Wanen zijn een van de meest voorkomende symptomen van een psychotische episode. Bij het ervaren van waanideeën zegt het Centrum voor Verslaving en Geestelijke Gezondheid dat een persoon "echt overtuigd kan zijn van een overtuiging die niet door anderen wordt gedeeld, en zelfs het meest logische argument kan zijn of haar geest niet veranderen."

Hoewel waanideeën vaak uniek zijn voor een specifiek individu, omvatten de meest voorkomende waanideeën dat ze worden gevolgd of gevolgd (wanen van paranoia), dat ze over speciale krachten of vaardigheden beschikken (grootse wanen), of dat ze lijden aan een terminale ziekte wanneer ze ze zijn eigenlijk gezond (somatische wanen).

2. Hallucinaties

Volgens Early Psychosis Intervention omvatten hallucinaties "zien, horen, voelen, ruiken of proeven van iets dat er niet echt is." Meestal houden deze hallucinaties in dat je stemmen of geluiden hoort, zoals muziek.

Voor de persoon die ze ervaart, zullen de hallucinaties heel reëel aanvoelen, waardoor ze vaak hardop praten in reactie op de stemmen, of fysieke gebaren maken alsof ze in de buurt van iemand zijn. Hoewel deze stemmen soms vriendelijk kunnen zijn, zegt de bron dat ze ook 'kritisch, wreed en verontrustend kunnen zijn en de persoon zelfs vertellen wat ze moeten doen'.

3. Ongeorganiseerde denk- en spraakpatronen

Een psychotische episode kan ook de normale denkpatronen van een persoon verstoren. Het Centrum voor Verslaving en Geestelijke Gezondheid zegt dat dit ertoe kan leiden dat ze 'moeite hebben als ze zich proberen te concentreren, een gesprek volgen of dingen onthouden'.

Naarmate gedachten verward raken, kan het individu ongeorganiseerde spraak vertonen. Tekenen zijn onder meer wisselend schakelen tussen onderwerpen in een gesprek, raaklijnen, spreken op een manier die niet logisch is voor anderen, of het injecteren van niet-verwante onderwerpen in een gesprek.

4. Gedesorganiseerd gedrag

Een psychotische episode kan ervoor zorgen dat een persoon zich anders gedraagt ​​dan normaal, zoals zich niet goed kleden tegen weersomstandigheden (dat wil zeggen te veel kleren dragen op een warme dag) of problemen heeft met het uitvoeren van normale taken zoals koken of het onderhouden van een goede persoonlijke hygiëne.

Het individu kan ook grillige emoties vertonen, zoals lachen in reactie op een ernstige situatie of overstuur raken zonder duidelijke reden. Ze kunnen ook catatonisch-ruimtelijk lijken of niet reageren op hun omgeving.

5. Depressie

Depressie is een andere veel voorkomende gedragssymptomen van een psychotische episode. Sommige mensen kunnen deze gemoedstoestanden periodiek ervaren, terwijl anderen kunnen lijden aan een ernstiger geval van de psychische aandoening.

Depressie kan ertoe leiden dat het individu zich terugtrekt uit familie of vrienden, zijn interesse verliest in activiteiten zoals school of werk en ook zelfmoordgedachten ervaart. In ernstige gevallen kan een persoon zelfs proberen zichzelf schade toe te brengen. Dergelijk gedrag moet onmiddellijk onder de aandacht van een zorgverlener worden gebracht.

6. Problemen met slapen

Een psychotische episode kan ook verstoringen in de slaappatronen van een persoon veroorzaken. In sommige gevallen kan een persoon veel meer slapen dan gewoonlijk. Vaker zullen ze echter niet genoeg slapen, vaak de hele nacht opblijven.

Hoewel een gebrek aan slaap vaak het gevolg is van angst geassocieerd met iemands wanen of hallucinaties, kan in sommige gevallen slaapgebrek de onderliggende oorzaak zijn van iemands psychose.