Vitamine E kan de groei van longkanker stimuleren, vinden onderzoekers

"De boodschap is dat deze antioxidanten het risico op kanker niet verminderen en zelfs het risico op sommige vormen van kanker bij sommige populaties kunnen verhogen", aldus Martin Bergo, professor aan de Universiteit van Göteborg.

Bergo en collega Per Lindahl (ook een moleculair bioloog aan de universiteit van Göteborg) hebben onlangs experimenten uitgevoerd met muizen met longkanker. De onderzoekers gaven de muizen N-acetylcysteïne (NAC), een antioxidant. Ze waren stomverbaasd toen ze ontdekten dat kankertumoren driemaal sneller groeiden nadat de NAC-dosis was toegediend.

Het team gaf de muizen vervolgens vitamine E en ontdekte opnieuw dat tumoren ongeveer drie keer sneller groeiden in de periode die volgde. Uiteindelijk stierven die muizen die NAC en vitamine E kregen tweemaal zo snel als die muizen die onbehandeld bleven.

Lindahl zegt dat de studie - die is gepubliceerd in het tijdschrift Science Translational Medicine - moet resulteren in verder onderzoek naar het gebruik van antioxidanten door mensen die risico lopen op longkanker, zoals rokers. Lindahl uitte ook zijn bezorgdheid over het effect dat vitamine E en NAC kunnen hebben op patiënten die lijden aan andere longaandoeningen, zoals chronische obstructieve longziekte. Lindahl zegt dat deze patiënten vaak NAC voorgeschreven krijgen als een manier om slijm te verwijderen.

Het is echter belangrijk op te merken dat dit niet betekent dat NAC of vitamine E nadelige effecten zal hebben op kankervrije mensen. "Onze studie ... zegt niets over hoe antioxidant-suppletie het risico op kanker beïnvloedt bij schijnbaar gezonde mensen", noteerden de onderzoekers in hun rapport.