Teruggekeerde soldaten vier keer meer kans op het gebruik van pijnstillers dan burgers, studieshows

Dat is de bevinding van een recent onderzoek van iets minder dan 2.600 soldaten uitgevoerd door Amerikaanse legeronderzoekers. In hun rapport merkte het onderzoeksteam op dat 15 procent van de ondervraagde soldaten de afgelopen maand pijnstillers had genomen. Ter vergelijking: slechts 4 procent van de burgers meldde zich als zodanig.

De soldaten die deelnamen aan het onderzoek waren kortgeleden teruggekeerd naar de Verenigde Staten na een dienstbezoek in Afghanistan. Bijna de helft (44 procent) meldde dat hij chronische pijn voelde die drie maanden of langer duurde - één op de drie van deze soldaten wendde zich tot opioïden om hulp.

Op de vraag wat hun pijn veroorzaakte, wezen de meeste soldaten op het bestrijden van verwondingen. De studie toonde ook aan dat soldaten die zich bezighielden met post-traumatische stressstoornis (of PTSS), vaker een gevoel van chronische pijn meldden en zich tot pijnstillers wendden voor hulp. Ongeveer 60 soldaten zeiden dat hun pijn zo schrijnend was dat ze dagelijks opioïden slikten.

Degenen achter het onderzoek hoopten meer te weten te komen over het overprescribed van ernstige pijnstillers zoals oxycodon en hydrocodon, die zowel verslavend als dodelijk kunnen zijn als ze worden misbruikt. De studie toonde aan dat van de soldaten die opioïden gebruikten, 17 ervaren geen pijn hadden terwijl een andere 144 zei dat hun pijn slechts "mild" was.