Combovaccin verhoogt het risico op aanvallen bij peuters, vindt onderzoek

Het vaccin is gericht tegen mazelen, bof, rubella en varicella (beter bekend als waterpokken). Traditioneel werd het varicella-vaccin afzonderlijk toegediend, met mazelen, bof en rubella gecombineerd (en bekend als een MMR-injectie).

Canadese gezondheidsonderzoekers hebben echter geconstateerd dat kinderen die het vaccin tegen varicella en BMR kregen twee keer zoveel kans hadden om een ​​koortsgerelateerde aanval te krijgen als kinderen die hun varicella- en BMR-opnamen apart kregen.

Dit is niet de eerste keer dat rode vlaggen worden opgeworpen boven MMR en varicella (soms bekend als MMRV) combinatievaccins. Vier jaar geleden toonden een Amerikaans onderzoek vergelijkbare resultaten.

Natuurlijk is het vermeldenswaard dat de kansen van een kind met een MMRV-geïnduceerde aanval extreem klein zijn. En zelfs als dat gebeurt, zeggen experts dat de inbeslagname zelden gevaarlijk is.

Dr Nicola Klein, die in het verleden de MMRV-injectie heeft bestudeerd, zegt dat het veel, veel wijzer is voor ouders om hun kinderen de MMRV-opname te geven dan helemaal niet te vaccineren. Immers, de gezondheidseffecten van mazelen, bof, rubella en varicella zijn veel ernstiger dan de zeldzame aanvallen geassocieerd met MMRV.

"Laat je kind vaccineren, " zei Klein. "We zitten midden in een periode van 20 jaar in mazelenzaken."